نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی

نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی ATLAS OF HEMATOLOGY

تلفظ صحیح واژه های علم هماتولوژی با شنیدن حاصل می شود

با نگاه کردن به يک لغت انگليسي نمي‌توانيم به تلفظ صحیح آن پي ببريد راه دستیابی به تلفظ صحیح واژه های علم هماتولوژی

با شنیدن حاصل می شود. برای اولین بار اینجا

 


 

 فیلم برداری میکروسکپی  

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 9:24  توسط مهدی خواجه  | 

تصویر روی جلد نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی - اطلس هماتولوژی ATLAS OF HEMATOLOGY

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت 16:45  توسط مهدی خواجه  | 

بنام خدا - راهنمای استفاده از اطلس هماتولوژی

راهنمای استفاده از اطلس هماتولوژی

ابتدا روی لینک های انگلیسی واقع در سمت چپ جدول کلیک کنید .هر تصویر در پنچره جدا گانه باز

 می شود  هر گونه اشکال در نمایش تصاویر را در قسمت نظرات منعکس فرمایید. 

ممنون 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۸۸ساعت 9:29  توسط مهدی خواجه  | 

نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی ATLAS OF HEMATOLOGY

 

روی کلمه های انگلیسی کلیک کنید و سپس تصاویر را  بزرگ مشاهده کنید.

نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی

ATLAS OF HEMATOLOGY

آشنایی با روش تهیه لام خون محیطی

peripheral blood smear

منشاء سلول های خون از مغزاستخوان است

CELLS SEEN IN BONE MARROW

نوتروفیل تصویر 1

Segmented Neutrophil

نوتروفیل تصویر 2

Neutrophi

لنفوسیت تصاویر 1 و 2

 Lymphocyte 1  Lymphocyte

لنفوسیت تصاویر 3 و 4    

   4 Lymphocyte3     Lymphocyte

ائوزینوفیل - 1

EOSINOPHIL

ائوزینوفیل تصاویر 2 و 3

EOSINOPHIL2  Eosinophi

مونوسیت تصاویر 1 و 2

  2 MONOCYTE1 MONOCYT

بازوفیل تصاویر 1 و 2

2 Basophil 1 Basophil

توتروفیل ، لنفوسیت ، مونوسیت

Neut , Lymph , Mono

نوتروفیل ، لنفوسیت - ائوزینوفیل

NEUT- EOSIN - LYMPH

معرفی یک اثر

زایده چوب طبلی شکل

Drumstick - Barr bodies

گرانول های توکسیک

 Toxic granulation

ناهنجاری پلگر هیوت تصاویر 1 و 2

PELGER-HUET 1  PELGER-HUET 2

سلول سبدی شکل

‌Basket cell or Smudge cell

هایپرسگمانته

HYPERSEGMENTATION

پلاسما سل تصاویر 1 و 2

Plasma cell1     Plasma cell 2

سلول ال ای تصاویر 1 و 2

LECELL 1  LE_CELL

مراحل بلوغ رده نوتروفیلی

Maturation of Neutrophils

میلوبلاست

MYELOBLAST

پرومیلوسیت

PROMYELOCYTE

میلوسیت

Myelocyte

متا میلوسیت

Meta myelocyt

باند نوتروفیل

BAND Neutrophil

نوتروفیل   

 نوتروفیل های شگفت انگیز

مقدار طبیعی آزمایش های خونشناسی   ۲ 

 Normal Reference RangeTable

مراحل بلوغ رده اریتروئیدی

Maturation of Erythrocyt

پرواریتروبلاست

Proerythroblast

بازوفیلیک نوموبلاست

Basophilicerythroblast   2

پلی کروماتوفیلیک نوموبلاست            

 polychromatic erythroblast  N rbc

اورتوکروماتیک نوموبلاست 

2   Orthochromaticerythoblast

رتیکولوسیت     3 Reticulocyte

2 Reticulocyte1  Reticulocyte

گلبول های قرمز نرمال

2    Normal red cells

مگاکاریوسیت 1  دودمان پلاکت ها

MEGAKARYOCYTE

مگاکاریوسیت2 

Megakaryocyte

پلاکت های بزرگ - پلاکت ها

  large plts   PLT

تجمع پلاکت ها

 plt colony

هایپرسگمانته  نوتروفیل 

HYPERSEGMENTATION Neutrophil 

 مرفولوژی گلبول های قرمز

 Morphologic

تنوع در اندازه گلبول های قرمز (آنیزوسیتوز)

Variation In size - Anisocytos

میکروسیتوز

Microcytos

ماکروسیتوز1  

    Macrocyte

ماکروسیتوز2

 Macrocytosis

آنمی مگالوبلاستیک

Megaloblastic anemia

تنوع در شکل  گلبول های قرمز ( پویی کیلوسیتوز)

Poikilocytos-Variation In shape

تابلوتغییرات شکل گوبچه های قرمز   

پویی کیلوسیتوز

POIKILOCYTOS

هلمت سل ( گویچه قرمز کلاه خودی )

HELMET CELL

شیستوسیت + تارگت سل 

SCHISTOCYTE+CODOCYTE

آکانتوسیت (اسپور سل)

Spur cell  ACANTHOCYT

اکینوسیت (بور سل) - ۱

Burr cell Echinocyt

اکینوسیت (بور سل)- 2

 Burr cell

تارگت سل ( سلول هدف)

Codocyte - Target cells

سیکل سل (گویچه قرمز داسی شکل) درپانوسیت

 Sickle cell

سیکل سل (گویچه قرمز داسی شکل) درپانوسیت

 Sickle cells

اوالوسیت ( گویچه قرمز تخم مرغی شکل)

1- Ovalocytes

اوالوسیت ( گویچه قرمز تخم مرغی شکل)  

2- Ovalocytes

تیر دراپ سل ( گویچه قرمز قطره اشکی )

Tear drop cells

اسفروسیت 

رولوفرمیشن ( تشکیل رولو)

Rouleaux Formation

آگلوتي نيشن گويچه هاي قرمز

پلی کرومازبا

POLYCHROMASIA

رولوفرمیشن ( تشکیل رولو)

 NOTE

ادامه مرفولوژی گویچه های قرمز

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ساعت 15:25  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی لنفوئیدی حاد ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA - ALL

لوسمی لنفوئیدی حاد

Acute LYMPHOID LEUKEMIA

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 1

Acute lymphocytic leukemia L1

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 1

ALL L1

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 1

ALL L1

ادامه دارد

 

                  

 

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 2

Acute lymphocytic leukemia L2

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 2

ALL L2

 

FILM  ALL L2

 

 

لوسمی لنفوئیدی حاد – نوع ال 3 

Acute lymphocytic leukemia L3

لوسمی لنفوئیدیحاد – نوع ال  

ALL L3

لوسمی لنفوئیدیحاد – نوع ال  

ALL L3

 

FILM  ALL L3

ادامه دارد

 

 

 

Classifications

FAB Classifications ALL L1, L2 , L3

 

 

بیان کردن عبارت اکیوت لنفوبلاستیک لوکمیا (تکراری)

  Acute Lymphoblastic Leukemia ALL

تهیه کننده : مهدی خواجه

www.khajeh.blogfa.com

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۶ساعت 0:27  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی میلوئید حاد ( Acute Myelocytic Leukemia ( AML

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۵ساعت 11:33  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی میلوئید مزمن Chronic myelogenous leukemia

CHRONIC LEUKEMIA

لوسمی میلوئید مزمن     Note  

  Chronic myelogenous leukemia

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره1

 CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره2

CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره3 

  (Chronic Myeloid Leukemia (CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره4

 CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره 5

 CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره 6 

(Chronic Myeloid Leukemia (CML

 تهیه کننده : مهدی خواجه

www.khajeh.blogfa.com
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۵ساعت 10:26  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی لنفویید مزمن (Chronic lymphocytic leukemia (CLL


Chronic lymphocytic leukemia (CLL)

لوسمی لنفوییدی مزمن

Chronic lymphocytic leukemia (CLL)1

لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره 1

Chronic lymphocytic leukemia (CLL)2  

2 لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره

Chronic lymphocytic leukemia (CLL)3  

3 لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره

Chronic lymphocytic leukemia (CLL)4  

4 لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره

Chronic lymphocytic leukemia (CLL)

بیان عبارت کورنیک لنفوسیتیک لوکمیا

Smudge cell 

اسماج سل

Basket cell or Smudge cell

 سلول سبدی شکل

www.khajeh.blogfa.com

تهیه کننده : مهدی خواجه

 

HAIRY CELL

هری سل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.khajeh.blogfa.com

تهیه کننده : مهدی خواجه

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر ۱۳۸۵ساعت 9:21  توسط مهدی خواجه  | 

ادای اصطلاحات زبان هماتولوژی برای نخستین بار توسط مهدی خواجه و درخواجه بلاگفا به ثبت رسیده است

همانگونه که اطلاع دارید 
 
فکر و ایده پرداختن به  تلفظ صحیح  واژه های زبان علم هماتولوژی برای نخستین بار
 
توسط اینجانب مهدی خواجه و بنام وبلاگ خواجه بلاگفا به ثبت رسیده است
 
راهنمای استفاده 

روی لینک های انگلیسی واقع در سمت چپ جدول کلیک کنید .

هر گونه اشکال را در قسمت نظرات منعکس فرمایید. 

ادا کردن کلمه ائوزینوفیل

Eosinophils

ادا کردن کلمه هماتوکریت

 Hematocrit HCT

ادا کردن کلمه مونوسیت

 MONOCYTE

ادا کردن کلمه میکروسکوپ

 MICROSCOPIC

ادا کردن کلمه لنفوسیت 

 Lymphocyte

بیان کردن عبارت اکیوت لنفوبلاستیک لوکمیا

  Acute Lymphoblastic Leukemia  ALL

ادا کردن کلمه بازوفیل

BASOPHIL

اکیوت مایولوئید لوکمیا

 Acute Myeloid Leukemia-AML

ادا کردن کلمه پلاکت 

 Platelet

بیان کردن عبارت کورنیک لنفوسیتیک لوکمیا

Chronic lymphocyticleukemia CLL

ادا کردن کلمه Cbc  

 Blood Cell Count

 هری سل لوکمیا

 Hairy Cell Leukemia

ادا کردن دوکلمهcbc با دیف 

 Blood Cell Count with Differentia

 ادای کلمه پلاسمودیوم 

How to say PLASMODIUM

 

ادا کردن کلمه توتال cbc

 Complete Blood Count

 ادامه دار است

 

ادا کردن جمله لام خون محیطی

 Peripheral Blood Smear

 

 

ادا کردن کلمه لکوپنی

 Leukopenia

 

 

ادا کردن کلمه پلاسماسل

 Plasma Cell

 

 

ادا کردن کلمه اریتروبلاست

 Erythroblast

 

 

ادا کردن کلمه آنیزوسیتوز 

 Anisocytosis

 

 

ادا کردن کلمه الیپتوسیت 

 Elliptocytes

 

 

ادا کردن کلمه هماتولوژی

 Haematology

 

 

ادا کردن کلمه هایپرسگمانته

 Hypersegmented

 

 

ادا کردن کلمه تالاسمی 

  Thalassemia

 

 

ادا کردن کلمه اریتروسیت

 Erythrocytes

 

 

ادا کردن کلمه پویی کیلوسیتوز 

 Poikilocytes

 

 

تهیه کننده : مهدی خواجه

  

 BY:MEHDI .KHAJEH

 www.khajeh.blogfa.com

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۵ساعت 12:20  توسط مهدی خواجه  | 

تالا سمی ماژور β_THALASSEMIA

 
 

 β_THALASSEMIA 

 فیلم ها تکرار شده است

β_THALASSEMIA

  β_THALASSEMIA

 FILM  β_THALASSEMI

 FILM  β_THALASSEMI

 WWW.KHAJEH.BLOGFA.COM

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۵ساعت 8:0  توسط مهدی خواجه  | 

توجه!!!!!!! آزمایش CBC دستی در دست اقدام است

آزمایش CBC ؟؟ ?What is a CBC 

ابتدا آشنایی با
1-دستگاه ها و لوازم مورد نیاز 
2-اطلاعات و ساز و کارهای لازم جهت انجام آزمایش دستی CBC
 

لوازم مورد نیاز  

تصویرواقعی لام شمارش/ لام هموسیتومتر  Hemacytometer Lam

مناطق شمارش گویچه های سفید و قرمزدر لام نئوبار

WBC Neubauer counting chamber

مناطق شمارش گویچه های سفید و قرمزدر لام نئوبار

NEUBAUER LAM

تصویر دستی لام شمارش نئوبار        Improved Neubauer

تصویر دستی پیپت ملانژور قرمز

 red blood cell diluting pipette
تصویر دستی پیپت ملانژور سفید   white blood cell pipet
گارو یا تورنیکت 

Tourniquet

لانست

Lancet

خون گیری از نوک انگشت

FINGER_TIP

روش آماده کردن رنگ گیمسا در آزمایشگاه    Giemsa stine

 

نمونه اطلاعات ضروری جهت انجام آزمایش بسیار ارزشمند CBC دستی

تصویر میکروسکپی نوتروفیل  Neutrophi
تصویرمیکروسکپی لنفوسیت - گویچه های قرمزپلاکت   LYMPH + RBC + PLT
   
تصویرمیکروسکپی مونوسیت MONOCYT
تصویرمیکروسکپی پلاکت های خون  Platelets
تصویرمیکروسکپی گویچه های قرمزنرمال   Normal Erythrocytes
لکوسیتوز - ترمبوسیتوز   Neutrophilic leukocytosis Thrombocyiois
فیلم نوتروفیل   Neutrophil
گرانول های توکسیک    Toxic granules band
ناهنجاری پلگر هیوت    PELGER_HUET
تصویرمیکروسکپی انگل مالاریا 1 Malaria Parasities ۱
تصویرمیکروسکپی انگل مالاریا 2   Malaria Parasities ۲
گامت پلاسمودیوم فالسیپاروم   Plasmodium falciparum GAMET
تصویرمیکروسکپی کابوت رینگ    Cabot ring   Cabot ring
تصویرمیکروسکپیبازوفیل Basophil
تصویرمیکروسکپی نوتروفیل - لنفوسیت    Neut - Lymph
تصویرمیکروسکپی عالی مونوسیت   MONOCYTE
رمز www.redcell.blogsky.com plt_lymphocyt 
گویچه های سفید خون  White blood cells
 لنفوسیت ، پلاکت ، گویچه قرمز Redcell_plt_lymphocy
   
نام گزاری آزمایشهای خونشناسی با دوتا چهار حرف  INDEX
برگه نتایج آزمایش های خونشناسی دستی Hematology Exam form
برگه نتایج آزمایش های خونشناسی توسط دستگاه   COULTER HEMATOLOGY
دستگاه شمارشگر سیسمکس Cell Counter Sysmex Model K-1000
نرمال آزمایش های CBC
Normal CBC
رولوفرمیشن ( تشکیل رولو) Rouleaux formation
متوسط حجم يك گویچه قرمز MCV - Mean Cell Volume
MCV

 Mean Corpuscular Volume

 MCH  Mean corpuscular hemoglobin
گوناگونی شگفت انگیز نوتروفیل ها Indices
 تصویر میکروسکپی میلوبلاست  ها 2MYELOBLAST Auer rod
 تصویر میکروسکپی میلوبلاست MYELOBLAST
آئر راد  Auer rod
        

   
   
   
  مرفولوژی گویچه های قرمز خون در یک نگاه  
این لام خونی بد تهیه شده است  Blood film

 

1- نمونه گیری آماده کردن سرنگ و لوازم مورد نیاز برای نمونه گیری              
 2- نمونه گیری مقدمات کار آماده کردن ماده ضد انعقاد  برای نمونه گیری
 3- شروع  انجام آزمایش CBC معرفی لوازم ودستگاه ها  برای انجام آزمایش CBC   
اجزای تشکیل دهنده خون
 
 
 
   

 

 
انجام آزمایش هماتوکریت

1- دستگاه و لوازم مورد نیاز مطابق تصویر سمت چپ      

Hematocrit HCT 1

دوسوم لوله موئینه را از خون پر می کنیم انتهای لوله را با خمیرمسدود کرده مطابق تصویر روبرو داخل دستگاه می گذاریم 

Hematocrit HCT 2

گزارش عدد هماتوکریت به در صد مطابق شکل 

 Hematocrit HCT 3

عمل سانتریفوژ انجام شده عدد هماتوکریت را به در صد مطابق شکل روبرو گزارش می کنیم 

49% = HCT

 

 
   
   
   

  

 

 

 

 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۵ساعت 13:6  توسط مهدی خواجه  | 

در دست اقدام

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۴ساعت 3:52  توسط مهدی خواجه  | 

فیلم برداری از داخل میکروسکوپ/FILM

فیلم برداری از داخل میکروسکوپ

FILM

فیلم سگمانته نوتروفیل

Segmented Neutrophil film

فیلم نوتروفیل

Neutrophil film

 

 

فیلم لنفوسیت

Lymphocyte film

فیلم پلاکت و لنفوسیت                 رمز

   رمز plt_lymphocy  www.redcell.blogsky.com

ویدیو تهیه شده از لام خونی لوسمی لنفوئیدی حاد نوع L2

ALL( L2

ویدیو تهیه شده از لام خونی لوسمی لنفوئیدی حاد نوع  L3

ALL( L 3

فیلم بتا تالاسمی

β_THALASSEMI

فیلم بتا تالاسمی

β_THALASSEMI

فیلمتالاسمی مینور 

 THALASSEMIA MINOR film

فیلم سیکل سل 

 sicklecell film

ویدیو تهیه شده ازلنفوسیت  

 Lymphocyte film

انگل مالاریا  

 PLASMODIUM

تهیه کننده : مهدی خواجه

www.khajeh.blohfa.com

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۴ساعت 3:44  توسط مهدی خواجه  | 

گزارش نرمال CBC نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی اطلس هماتولوژی ATLAS OF HEMATOLOY

 

  نرمال CBC  گزارش                           M.KH

نرمال

 

TEST

آزمایش

40- 51درصد  

مردان

HCT

هماتوکریت

37- 46 درصد

زنان

HCT

هماتوکریت

31- 43 درصد

کودکان

HCT

هماتوکریت

13.2 - 16.5

مردان

HB

هموگلوبین

12-15.2

زنان

HB

هموگلوبین

11-14.3

کودکان

HB

هموگلوبین

4.3 - 6.2میلیون

مردان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.8- 5.5میلیون  

زنان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.7- 5.3 میلیون

کودکان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

هزار 10 - 4.1

-

WBC

شمارش گلبولهای سفید خون 

N=50 -70 L=25- 40

M =3 - 8 E =1- 4

B =0-1

بزرگسالان

D.WBC

شمارش افتراقی گویچه ای سفید

هزار 450 - 140

 

PLT

شمارش پلاکت ها

82 - 102

مردان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

78 -101

زنان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

27- 31

-

MCH

غلظت هموگلوبین یک گویچه قرمز

31- 35

-

MCHC

میانگین هموگلوبین یک گویچه قرمز

11.5-14درصد 

-

RDW

گستره تغییرات اندازه گویچه های(قرمز(آنیزوسیتوز

تهیه کننده : مهدی خواجه - آبان 87

 

اکينوسيت 

Echinocytes

 به گويچه هاي قرمز با زوايد یا کنگره های سطحي کوتاه اکينوسيت گويند.

 بطوريکه انتشار اين کنگره ها درتمام سطح گويچه به يک میزان  باشد.

 اکينوسیت ممکن است بر اثر تغيير شرايط محیطی ایجاد شود.

 اکينوسیت حالت برگشت پذير دارد.

 به طوریکه با اصلاح شرايط به حالت عادی ، سلول اکينوسيت هم به گویچه قرمز نرمال برگشت می پذیرد.

 در بیماری های : اورمی ،  سوختگی های شدید  ، کارسینومای معده ،  بیماری های کبدی

عیب های تکنیکی :

از جمله عیوب مربوط به خرابی ماده ضد انعقاد ایی، دی ، تی ، آ

 در گسترش لام خون محیطی رنگ آمیزی شده سلول اکينوسیت مشاهده می شود.

Echinocytes

Red cells are covered with 10 - 30 short spicules of regular form

:Found in

Uraemia

Severe burns

EDTA artefact

Liver disease

KHMD83@YAHOO.COM             

Isfahan university of medical sciences

pathology department .Isfahan . Iran 

 MICROSCOPIC  PHOTOGRAPHY BY : M .KHAJEH 

   

از همکاران عزیزی که پیوند وب  آنها سهوا حذف گردیده است

عذر خواهی می کنم . خواهشمندم  سریعا خبر دهید.  تا در اولین فرصت اقدام گردد.

پیوند وب همکاران

1- آزمایشگاه ایمونولوژی-هماتولوژی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۴ساعت 3:36  توسط مهدی خواجه  |